Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Πληροφορίες βάσει του Άρθρου 47 του Ν.4072/2012:
1) Επωνυμία : CHICKEN STORIES ΙΚΕ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
2) Εταιρικό κεφάλαιο: 486.900€
3) Αριθμός ΓΕΜΗ: 142679401000
4) Έδρα: Ηρώων Πολυτεχνείου 8, 15342, Αγία Παρασκευή
5) Εταίροι: Centric Συμμετοχών ΑΕ (με διεύθυνση Μακρυγιάννη 20, 18344, Μοσχάτο Αττικής) σε ποσοστό 95% & Φώτιος Καλούδης (με διεύθυνση Αριστείδου 9, 14561, Κηφισιά Αττικής) σε ποσοστό 5%
6) Διαχειριστής: Φώτιος Καλούδης

 

Ισολογισμός ΕΛΠ Chicken Stories ΙΚΕ 31.12.2017

Ισολογισμός ΕΛΠ Chicken Stories ΙΚΕ 31.12.2018

Ισολογισμός ΕΛΠ Chicken Stories ΙΚΕ 31.12.2019

Ισολογισμός ΕΛΠ Chicken Stories ΙΚΕ 31.12.2020

Ισολογισμός ΕΛΠ Chicken Stories ΙΚΕ 31.12.2021